BMW Best Auto

DEALER BMW BEST AUTO I PROJEKT UNIJNY.Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Best Auto Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowych i innowacyjnych usług teleserwisu, serwisu mobilnego, stacji kontroli pojazdów oraz myjni samoobsługowej. Trwałość projektu zrealizowanego w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013."